TE Feed MG 4179 WEB

Feed er et kreativt og teknologidrevet designbyrå. Vi hjelper virksomheter med å identifisere og realisere deres digitale forretningspotensiale. Ved hjelp av innsikt, design og teknologi løser vi komplekse utfordringer for en bred gruppe kunder, fra små oppstartsbedrifter til større organisasjoner og virksomheter innen kultur- og næringsliv.

TE Feed MG 0650 lo res
TE Feed MG 4524 WEB
TE Feed MG 4146 WEB

DESIGN

Vi skaper digitale produkter, tjenester og visuelle identiteter med brukeren i fokus. I Feed ser vi på design som et utvidet begrep, med både innsikt, innholdsrådgivning, analyse, grafisk design, UX- og tjenestedesign som likeverdige bestanddeler i prosessen. Vi bruker design som et redskap for tilføre mening og verdi - med håndverk, brukerbehov og samfunnskontekst som fundament.

TE Feed MG 4033 WEB
TE Feed MG 9580 hi res

TEKNOLOGI

Vi bygger og eksperimenterer med teknologi som en del av prosessen for å visualisere og validere nye kundeopplevelser. Vi søker alltid etter å skape verdi, med den riktige balanse mellom etablerte industristandarder og det beste av moderne teknologier. I Feed er vi plattformuavhengige og fleksible, og kan bygge alt fra forretningskritiske mikrotjenester til automatiserte prosesser med kunstig intelligens.

TE Feed MG 4050 WEB

VI LEVERER

  • Digital produkt- og tjenesteutvikling
  • Grafisk design og visuell identitet
  • Teknologi
  • Digital strategi og forretningsutvikling
TE Feed MG 4030 WEB
TE Feed MG 4533 WEB
TE Feed MG 6407 hi res
TE Feed MG 4179 WEB
TE Feed MG 4175 WEB
TE Feed MG 4121 WEB
TE Feed MG 9822 hi res
TE Feed MG 4051 WEB