TE Feed MG 9810 lo res

Feed er et kreativt og teknologidrevet designbyrå. Vi hjelper virksomheter med å identifisere og realisere deres digitale forretningspotensiale. Ved hjelp av innsikt, design og teknologi løser vi komplekse utfordringer for en bred gruppe kunder, fra små oppstartsbedrifter til større organisasjoner og virksomheter innen kultur- og næringsliv.

TE Feed MG 0650 lo res
TE Feed MG 0700 lo res

DESIGN

Vi skaper digitale produkter, tjenester og visuelle identiteter med brukeren i fokus. I Feed ser vi på design som et utvidet begrep, med både innsikt, innholdsrådgivning, analyse, grafisk design, UX- og tjenestedesign som likeverdige bestanddeler i prosessen. Vi bruker design som et redskap for tilføre mening og verdi - med håndverk, brukerbehov og samfunnskontekst som fundament.

TE Feed MG 9833 lo res
TE Feed MG 9580 lo res

TEKNOLOGI

Vi bygger og eksperimenterer med teknologi som en del av prosessen for å visualisere og validere nye kundeopplevelser. Vi søker alltid etter å skape verdi, med den riktige balanse mellom etablerte industristandarder og det beste av moderne teknologier. I Feed er vi plattformuavhengige og fleksible, og kan bygge alt fra forretningskritiske mikrotjenester til automatiserte prosesser med kunstig intelligens.

TE Feed MG 9812 lo res
TE Feed MG 9723 lo res

VI LEVERER

  • Digital produkt- og tjenesteutvikling
  • Grafisk design og visuell identitet
  • Teknologi
  • Digital strategi og forretningsutvikling
TE Feed MG 9806 lo res
TE Feed MG 9754 lo res