Feed Jan Khur Smart Sky 9753

Sammen med Bodø kommune og teknologiplattformen Smartsky har vi utviklet en sanntidsløsning for byens brannvesen. Dette prosjektet er det første prosjektet i Bodøs innovative byutvikling, som skal bane vei for at Bodø skal bli en Smart City.

Feed Jan Khur Smart Sky 3231
Feed Jan Khur Smart Sky 9824

Med over 50 000 innbyggere er Bodø en av de største byene i Nord-Norge. I 2027 flyttes flyplassen lenger ut fra sentrum, og etterlater et gigantisk område, tilsvarende 800 fotballbaner, som skal utvikles til et miljømessig, bærekraftig, og teknologisk «smart» nytt nabolag. Byen utvikler for tiden prosjektet «Smart Bodø», med sikkerhet, smartere dataløsninger og enkel kommunikasjon på tvers av avdelingene i sentrum. Brannvesenet er blant de første som utvikler og tar i bruk denne teknologien.

I løsningen vi laget, Safeplan, kan nødetatene filtrere kritisk informasjon, velge eller tilpasse datasett for å dekke deres spesifikke behov best mulig. De samme datasettene kan brukes på tvers av Smartsky-plattformen, slik at andre applikasjoner – som betjener andre avdelinger i kommunen – effektivt kan utvikle og distribuere teknologiske løsninger som utgjør en reell forskjell.

Dig databases smartsky safeplan

Ved melding om brann har brannmennene mindre enn 10 minutter på seg til å nå hendelsen. Tiden i brannbilen er en avgjørende periode for å samle så mye relevant informasjon om situasjonen som mulig – men denne tiden går ofte tapt i kompliserte systemer, Powerpoints og statiske kart i ulike formater. Hvordan kan disse dyrebare minuttene brukes bedre til å samle en sammenhengende, informert oversikt, i stedet for å kaste bort tid på å navigere i forskjellige systemer?

Feed Jan Khur Smart Sky 0438
Feed Jan Khur Smart Sky 1901
Feed Jan Khur Smart Sky 0025
Feed-teamet deler vår visjon om å bruke teknologi på en meningsfull måte, og samarbeidet vårt har ført til utviklingen av en plattform som har potensial til å gjøre en stor forskjell i folks liv i byen og utover.

Thomas Dragseth, CEO i Smartsky

Målet vårt var derfor å redusere tiden brannmenn og kommunikasjonskoordinatorer brukte på å samle inn kritisk informasjon i en krisesituasjon. Hvor er vannforsyningen plassert? Hvor mange beboere bor i bygget? Hva er de siste planløsningene? Er det brannfarlige eller kjemiske stoffer i nærheten?

For å oppnå dette har vi laget en plattform som samler alle de forskjellige systemene og databasene som brukes av brannmenn og gjør dem i stand til å kommunisere med hverandre. Med Safeplan kan brannmenn få tilgang til all informasjonen de trenger ved hjelp av forskjellige kartvisninger, for eksempel 2D- og 3D-kart, og kan få tilgang til sensitiv informasjon, dokumenter og PowerPoints i den relevante konteksten.

Prosessen var iterativ og inkluderte ukentlige touchdowns med brannvesenet for å teste og validere enhver foreslått funksjon eller funksjonalitet, samt hedre og oppmuntre deres deltakelse. Siden denne plattformen er bygget for å redde liv, var det avgjørende at den var skuddsikker og testet i flere scenarier.

Diagram 2
Feed Jan Khur Smart Sky 2708
Feed Jan Khur Smart Sky 2751

Prosess: Scoping gjennom prototyping

Et sentralt element i prosessen var bruken av raske, grove og kommunikative designskisser. Disse skissene viste seg å være et uvurderlig verktøy for å tilrettelegge for diskusjon, evaluere plattformens ytelse og foredle designet.

Denne tilnærmingen bidro til at teamet var i stand til å identifisere potensielle problemer og løse dem proaktivt, noe som resulterte i et mer robust og effektivt produkt.

Bodo process 15
Bodo process 14
Bodo process 6
Bodo process 5
Bodo process 4
Bodo process 3
Bodo process 2
Bodo process 1

Safeplan representerer det første av mange prosjekter som skal utvikles som en del av den ambisiøse Bodø Smart City-satsingen, som søker å transformere byen til en modell for bærekraft og innovasjon.

Som teknologiselskap er vi overbevist om at teknologi har en avgjørende rolle å spille i å gjøre livene til mennesker bedre og til og med redde liv.

Thomas Dragseth, CEO at Smartsky

Feed Jan Khur Smart Sky 2812
Feed Jan Khur Smart Sky 1171