TE Feed MG 9862 hi res

Feed er et kreativt og teknologidrevet designbyrå. Vi hjelper virksomheter med å identifisere og realisere deres digitale forretningspotensiale. Ved hjelp av innsikt, design og teknologi løser vi komplekse utfordringer for en bred gruppe kunder, fra små oppstartsbedrifter til større organisasjoner og virksomheter innen kultur- og næringsliv.

VÅRE TJENESTER

Brand design

 • Brand strategi
 • Visuell identitet
 • Naming
 • Art direction
 • Social media kuratering
 • Animasjon og kreativ coding
 • Illustrasjon

Digital product

 • Produkt research
 • Bruker testing
 • Prototyping
 • UI/UX
 • Design systemer
 • Web design
 • Service design
 • Utvikling
 • Digital strategi
 • Business strategi


TE Feed MG 4033 WEB
TE Feed MG 9580 hi res

TILNÆRMING

Det er ingen magisk formel for å skape vellykkede produkter og tjenester, og vi tar imot hvert prosjekt med et nysgjerrig, åpent sinn. Vi tilpasser oss de raske endringene i markedsbehov og teknologi, avhengig av brukerinnsikt og analyse, kombinert med tidlig prototyping for å hjelpe oss med å ta informerte beslutninger i komplekse prosjekter. Vår erfaring viser at de beste prosjektene er tverrfaglig teaminnsats med høyt klientengasjement og klare, definerte mål.

DESIGN


Vi skaper digitale produkter, tjenester og visuelle identiteter med brukeren i fokus. I Feed ser vi på design som et utvidet begrep, med både innsikt, innholdsrådgivning, analyse, grafisk design, UX- og tjenestedesign som likeverdige bestanddeler i prosessen. Vi bruker design som et redskap for tilføre mening og verdi - med håndverk, brukerbehov og samfunnskontekst som fundament.

TEKNOLOGI


Vi bygger og eksperimenterer med teknologi som en del av prosessen for å visualisere og validere nye kundeopplevelser. Vi søker alltid etter å skape verdi, med den riktige balanse mellom etablerte industristandarder og det beste av moderne teknologier. I Feed er vi plattformuavhengige og fleksible, og kan bygge alt fra forretningskritiske mikrotjenester til automatiserte prosesser med kunstig intelligens.

TE Feed MG 4030 WEB
TE Feed MG 4533 WEB
TE Feed MG 6407 hi res
TE Feed MG 4179 WEB
TE Feed MG 4175 WEB
TE Feed MG 4121 WEB
TE Feed MG 9822 hi res
TE Feed MG 4051 WEB

Meet our team