TE Feed MG 9862 hi res

Feed er et kreativt og teknologidrevet designbyrå. Vi hjelper virksomheter med å identifisere og realisere deres digitale forretningspotensiale. Ved hjelp av innsikt, design og teknologi løser vi komplekse utfordringer for en bred gruppe kunder, fra små oppstartsbedrifter til større organisasjoner og virksomheter innen kultur- og næringsliv.

VÅR TJENESTER

Insight

Digital strategy

Business strategy

Brand strategy

Product research

Visual identity

Design systems

Naming

Product design

Web design

UI/UX

Service design

Front- and Backend Development

User testing

Prototyping

Art direction

Vi bringer strateger, designere og utviklere sammen. Dette nære samarbeidet mellom disse essensielle rollene gjør at vi lager konsepter som umiddelbart kan handles. Vi bryr oss dypt om design og teknologi. Med grundig oppmerksomhet på detaljer og et skarpt øye for det bredere strategiske landskapet fungerer prosjektene våre sømløst, og til slutt leverer de best mulige resultater for våre kunder.

TE Feed MG 4033 WEB
TE Feed MG 9580 hi res
TE Feed MG 0700 lo res
TE Feed MG 9580 lo res
TE Feed MG 9754 lo res

METODE OG PROSESS

Hvert prosjekt er unikt. Vi skreddersyr prosessene våre for å møte prosjektets behov og begrensninger, enten det krever en trinnvis "fossefall"-tilnærming eller en smidig en, begge med velkjente metoder fra designtenkning som ryggraden.

Gjennom workshops, intervjuer, teammøter og presentasjoner legger vi til rette for morsomme, inkluderende og strukturerte prosesser som fører til konkrete resultater. Med en MVP-tankegang prototyper, tester og validerer vi produkter og tjenester så tidlig og så ofte som mulig.

TILNÆRMING

Det er ingen magisk formel for å skape vellykkede produkter og tjenester, og vi tar imot hvert prosjekt med et nysgjerrig, åpent sinn. Vi tilpasser oss de raske endringene i markedsbehov og teknologi, avhengig av brukerinnsikt og analyse, kombinert med tidlig prototyping for å hjelpe oss med å ta informerte beslutninger i komplekse prosjekter. Vår erfaring viser at de beste prosjektene er tverrfaglig teaminnsats med høyt klientengasjement og klare, definerte mål.

DESIGN


Vi skaper digitale produkter, tjenester og visuelle identiteter med brukeren i fokus. I Feed ser vi på design som et utvidet begrep, med både innsikt, innholdsrådgivning, analyse, grafisk design, UX- og tjenestedesign som likeverdige bestanddeler i prosessen. Vi bruker design som et redskap for tilføre mening og verdi - med håndverk, brukerbehov og samfunnskontekst som fundament.

DESIGN KAPABILITETER

Brand identity

Graphic design

Product design

Prototyping

UI / UX

App Design

Art direction

Animation

User testing

Design systems

Service design

Product research

Digital strategy

Social media strategy and curation

Illustration

TEKNOLOGI


Vi bygger og eksperimenterer med teknologi som en del av prosessen for å visualisere og validere nye kundeopplevelser. Vi søker alltid etter å skape verdi, med den riktige balanse mellom etablerte industristandarder og det beste av moderne teknologier. I Feed er vi plattformuavhengige og fleksible, og kan bygge alt fra forretningskritiske mikrotjenester til automatiserte prosesser med kunstig intelligens.

TECH KAPABILITETER & STACK

Web development

App development

Technical consulting

Front & back-end development

eCommerce development

Web applications

Headless CMS

Prototyping

Creative coding

Craft CMS

Twig

React

React Native

Nextjs

Sanity

Typescript

GraphQL

postgresql

Three.js

Vue

Shopify

TE Feed MG 4030 WEB
TE Feed MG 4533 WEB
TE Feed MG 6407 hi res
TE Feed MG 4179 WEB
TE Feed MG 4175 WEB
TE Feed MG 4121 WEB
TE Feed MG 9822 hi res
TE Feed MG 4051 WEB