3 NASJONAL

Det nye Nasjonalmuseet åpnet dørene i juni 2022. I denne anledning jobbet vi med konseptet og utviklingen av et av rommene i den faste samlingen sammen med kuratorteamet til museet, våre kolleger ved Metric Design, Øyedrops og AlsoKnownAs. Resultatet er en omfattende og interaktiv utstilling der besøkende kan oppleve en kronologisk og tematisk reise i norsk digital design.

Historien til digitalt design har aldri noen gang vært stilt ut på en norsk institusjon. Oppgaven vi sto overfor var hvordan vi best kan fortelle en historie innenfor museets visningstid og strukturelle grenser: 10 berøringsskjermer vendt mot hverandre. Men hvordan kan vi adressere en historie som inkluderer så mange elementer, teknologier og designere? Vi landet på 5 hovedtemaer og jobbet med å dele disse temaene inn i forskjellige seksjoner, samt legge til interaktive funksjoner for hver av disse seksjonene.

Ds 18

"Vi ønsket å skape et rom hvor besøkende kunne lære noe, samtidig som vi kunne gjenoppdage kjente ting på en ny måte. Dette viser hvor viktig design er for vår kulturhistorie."

- Extern kurator Martin Egge Lundell

Tematiske sekvenser

Det var viktig for Nasjonalmuseet at denne utstillingen skulle være inkluderende og tilgjengelig for alle, fra barn til eldre generasjoner. Historien om norsk design ble derfor delt inn i følgende 5 seksjoner, kjent for mange: «vignett», «spill», «musikkvideo», «værkanal» og «internett». Vi programmerte hver av delene til å spille i omtrent 4 minutter.

Hver av seksjonene viser sin digitale fremgang over tid, på en kronologisk måte. For eksempel kan publikum dykke inn i utviklingen av værkanalen, fra menneskelige presentasjoner med klistremerker på 1980-tallet til de mer teknisk skarpe appene vi har i dag.

5 NASJONAL 5
8 NASJONAL 4
7 NASJONAL 3
9 nasjonal
3 NASJONAL

Prototyping

Gjennom flere runder med prototyping kunne vi verifisere designet og våre egne hypoteser om den besøkendes oppførsel. Tidlig prototyping bidro også til å avklare eventuelle usikkerhetsmomenter, samt spisse innholdet for de ulike temaene.

Vi avdekket mange spørsmål, både når det gjelder innhold og måten rommet skal oppleves av publikum på, som viktigheten av interaktive elementer. Vi utviklet og bygde også en bevegelsessensor, som ble installert ved inngangen til rommet for at videoen skulle starte så snart besøkende kommer inn.

7 NASJONAL 3
Render venstre
3 NASJONAL

Vår leveranse

Concept
Design
Prototyping
Tangible interaction
Front-end development
Back-end development
Hosting
UX

Tech stack

Node.js
Sockets
React
Arduino

11x Computers
10x Touchscreens
10x Speakers
3x PIR Sensors (Panasonic EKMC1603111)
1x Microcontroller (Arduino NANO)