DF Hero 3

Dramatikerforbundet ble grunnlagt i 1938, og har siden da jobbet for å fremme norske dramatikere innenfor teater, film, tv og radio. Som et viktig ledd i arbeidet med å possisjonere seg som en aktuell og sterk organisasjon kontaktet de Feed for å designe og utvikle deres nye nettsider. “Manusbanken”, som er et digital bibliotek over norske dramatikere og deres verk, ble også tatt med i arbeidet.

DF LOGO
Post 2

Starter i kjernen av organisasjonen

Forbundets tre fokusområder er å forsvare norske dramatikere sine økonomiske interesser, tilgjengeliggjøre manus for befolkningen og styrke opphavsretten. Disse tre områdene ble derfor et viktig startpunkt for vårt arbeid. Leveransen inkluderte som sagt det digitale manus-biblioteket “Manusbanken”. Biblioteket fungerer som en enkelstående tjeneste, men er sømløst integrert i Dramatikerforbundets nye nettsider. Gjennom Manusbanken kan dramatikere selv registrere og publisere egne verk, samtidig som de kan søke stipend og vederlagsmidler.

DF Screens 4

Design

Kjernen i Dramatikerforbundet nye identitet ble en skrivemaskinskrift som referer til den klassiske måten å sette opp manus. Den røde parantesten har vært en del av forbundets identitet i flere år, og blitt et gjenkjennelig element. Det var derfor naturlig å videreføre den røde parentesen i en ny form. Dramaturgi og kontrast ble også viktige elementer i identiteten, og brukt til å skille de to delene av nettsiden fra hverandre, Dramatikerforbundet og Manusbanken.

Post 4
DF Foto

Prosess og utvikling

Organisasjonen måtte tidligere jobbe på tvers av flere digitale plattformer, som gjorde arbeidet unødvendig komplisert. Som et steg mot å forenkle den daglige driften av organisasjonen emigrerte vi flere av deres eksisterende databaser over på samme platform.

DF Mob 1
DF Mob 2
DF Mob 3
DF Mob 4
DF Mob 5

Vår leveranse

Visuell identitet

UX og digital design

Front-end utvikling

Back-end utvikling