Hurtigruten hero

E-handelens verden regjeres av kongstanken “forretning først”. Hva gjør at forretningen lykkes? Enkelt, og de fleste vil være enige. Men i praksis er det mange faktorer som skyver kongen av tronen. Den største faktoren er, paradoksalt nok, tekniske begrensninger.

Activity card by feed design for Hurtigruta
Shopping cart designed by feed design
Hotel card by feed designers and developers

Pose og sekk

Den enkle, og forretningskritiske nøkkelen var å kombinere både overnatting og aktiviteter i én kjøpsprosess. I praksis betyr det å navigere i hotellenes arvede komponenter som allerede er integrert mot diverse digital distribusjon, POS’er, to ulike hotellkjeder med ulike bookingsystemet osv. Aktivitetssystemet kunne byttes ut, og vår jobb var å sammenfatte alt i én handlekurv og betalingsprosess, både teknisk forstand og i brukeropplevelse. Samtidig skulle rapportering- og regnskapsflyt sorteres som før.

Noen tall

34 uker fra 

start til lansering

122 uker mindre 

enn konkurrerende
scope

70% avkastning
på investering

Ut av myra

Hurtigruten Svalbard hadde ønsket å løse dette problemet i lang tid, men hver gang støtte man på tekniske hindere. Enkelte estimater indikerte prosesser på tre år før denne ene handlekurven kunne oppnås.

Feed og Reaktor brukte 34 uker fra start til slutt på å løse det. Eller 122 uker mindre enn alternativet.

Det må sies å være god forretning.

En digital forretning bør utvikle seg hurtig for å imøtekomme nye muligheter og utfordringer, men teknologi kan fort bli et hinder snarere enn en muliggjører. Dette er spesielt problematisk i virksomheter med monolittiske systemer som man har investert store penger i. Arvet teknologi er vanskelig å endre i samme raske takt som en moderne virksomhet egentlig behøver. Det er et paradoks.

Vil små, men åpenbart lønnsomme, tilpasninger i produkttilbudet la seg regne hjem mot å bytte ut et gigantisk IT-system? Ofte er det eneste man kan gjøre å vente et halvår eller to på at "Behemoth Inc." finner tid til å gjøre en endring på systemet.

Når en stor virksomhet som Hurtigruten Svalbard, med mange eksisterende bakenforliggende systemer, ønsker å kombinere to ulike produktdatabaser inn i én kjøpsflyt - og samtidig styre rapportering og regnskapsflyt til flere andre steder kan det raskt bli utfordrende å opprettholde et skarpt fokus på “forretning først”. Den gode nyheten er at det er fullstendig mulig.

Front page Desktop 2 1
Front page Mobile
Hurtigruten mobile 2
— Det er grunnleggende feil at teknologi behøver å være vanskelig.

Det er naivt å tro at man kan bestandig kan kaste ethvert problematisk IT system ut av vinduet og starte på nytt. Trikset er å være istand til å håndtere det uunngåelige, gjenkjenne hva som kan byttes ut, og å sy de sammen på en effektiv måte.

Det er grunnleggende feil at teknologi behøver å være vanskelig. I alle fall dersom du har gode utviklere. Så er det heldig at vi er et Reaktor-selskap med tilgang til 500 av de beste utviklerne i verden.

Fantastiske utviklere har en magisk bieffekt. Når vi med selvsikkerhet kan si at teknologi er et grunnleggende løsbart problem så kan vi tillate oss selv å skjerpe fokuset når vi spør hva forretningen virkelig trenger for å nå sine mål. Vi har råd til å være teknologi-agnostiske.

Vår leveranse

Brukeropplevelse
Digital Design
Front end utvikling

Medvirkende

Backend utvikling og DevOps av Reaktor