Ratio Top seksjon

Vi er glade for å ha utviklet ny visuell identitet og nettside for Ratio Arkitekter, et firma som jobber med statlige og kommunale prosjekter. De står bl.a. bak Stavanger Konserthus, Grieghallen i Bergen og Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet).

Ratio sin tilnærming til arkitektur er sterkt knyttet til prosjektene de jobber på, alt fra samfunnskritiske bygg som sykehus, universiteter til møteplasser som konserthus. Slike bygg krever funksjonelle, praktiske og trygge rom som bringer mennesker sammen, og dette var utgangspunktet for den nye visuelle identiteten.

"Arkitektur handler om å skape rom for mennesker - det fysiske miljøet for menneskeliv, aktivitet og samhandling." - Ratio

Nettsiden er bygget ved å veksle mellom positive og negative former, som en subtil referanse til arkitektoniske konsepter som positive og negative rom. For Ratio forsøkte vi å bringe det negative og positive til samme nivå – tomme rom ble like viktige som intensjonelle former. Dette er et fremtredende trekk i Ratio sin logo, der kolontegnet fremkommer både som prikken til "i"en og i det hvite rommet i mellom.

Identiteten benytter en nedtonet fargepalett hentet fra prosjekter i Ratios portefølje, og bidrar til å fremheve eller markere spesielle detaljer.

Nettsiden viser bredden i Ratios arbeider på en rasjonell og konsekvent måte. Tydelige kategorier, korte introduksjonstekster og en sømløs måte å bla mellom prosjekter gjør det enkelt å navigere siden.

4
3
Ratio Desktop BIG Placeholder