1 Reaktor hero

Reaktor er en av Finlands største teknologiselskap, både et byrå og et konsulentfirma med kontorer i Helsinki, New York, Tokyo, Amsterdam, Dubai og Stockholm. Reaktor tilbyr en lang rekke tjenester, fra design og teknologi til forretningsutvikling. Reaktor er sannsynligvis det eneste teknologiselskapet som har vunnet en Emmy. To ganger. Så det er naturlig at vi rullet ut det røde teppet for dem.

https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/feedweb/reaktor-illustration2.svg
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/feedweb/reaktor-illustration2.svg

Et sted å vokse.

Ingenting varer evig, spesielt ikke websider. Likevel, når vi bel bedt om å lage et nytt digitalt hjem for Reaktor tilstrebet vi å lage noe robust og varig. Et fartøy for fantastisk innhold, og en solid plattform for videre forretningsutvikling. Vi baserte det på ren layout, en subtil fargepalett og en ny illustrasjonsstil. Alt for å understreke Reaktors rolle som en nordisk aktør i et globalt marked.

Group 3
Reaktor illustrations
Reaktor slide 1
Reaktor slide 2
Reaktor slide 3
Reaktor slide 4
Reaktor slide 5
Reaktor slide 6
Reaktor slide 7

Vår leveranse

Brukeropplevelse

Digitaldesign

Art direction og illustrasjon

Utvikling

Medvirkende

Reaktor